nieuwe normen !

   Vanwege het COVID-19 van de groep corona-virussen,  heeft de Federale overheid strenge maatregelen genomen. Dit om de ketting van besmetting te vertragen. De praktijk osteopathie werd langzaam opgestart van 11/05/2020 . Dit wil zeggen dat mits extra maatregelen iedereen terug een afspraak kan maken. Na telefonisch-/e-mail-/of sms-contact kan er u een afspraak gegeven worden.  03-685 27 38 Daar ik werk patiënt […]

verloop in de praktijk

U kan steeds afspraak maken voor osteopatische verzorging! Vijf basisregels voor een veilig verloop 1. Voldoende voorbereiding. De praktijkorganisatie, hygiënische maatregelen, voorraden beschermmateriaal, maar ook informatieverstrekking wordt aan de patiënt overgemaakt wat betreft de nieuwe werkvorm (mondeling,via website, info praktijkingang). Enkele concrete zaken: breng zelf uw mondmasker en badhanddoek mee. Er wordt bij voorkeur geen begeleider gewenst. 2. Voldoende tijd […]