klassieke osteopathie

Waarom klassieke osteopathie?

  1. omdat ik een opleiding klassieke osteopathie heb gekregen, en het historisch zo gegroeid is.
  2. omdat ik dagdagelijks een onderscheid ondervindt. In mijn bescheiden opinie, zou er in feite geen onderscheid mogen bestaan tussen osteopathie. En toch, ieder osteopaat heeft blijkbaar zijn eigen 'tool' om het zelfherstel bij de patiënt te stimuleren. Hieronder vind je enkele fundamentele principen die voor mij als klassiek opgeleide osteopaat gelden.
andrew_taylor_still_297x351

J.M. Littlejohn

A.T.STILL

A.T.Still


Enkele fundamentele inzichten:

  • Inter-relaties: niets in het lichaam functioneert solo. Elke cel, elke groep van cellen, elk orgaan of weefselstructuur communiceert met de andere cel, orgaan, weefselstructuur. Dit gebeurt dankzij het uitermate verweven netwerk van zenuwen, bloedvoorziening, vochtcirculatie in ons organisme.
  • Integraties: In elk van mijn behandelingen tracht ik de veranderde- of teloor gegane relatie in het lichaam terug aan te moedigen. Ik kan het abnormale niet naar het normale veranderen, maar het lichaam kan wel tot zelfherstel uitgenodigd worden. Of nog: 'het natuurlijk genezingsproces'.
  • Rode draad: Ieder organisme kent zijn zwakke schakel, zijn 'file-rouge'.  Door de herhaalde routine bewegingen/behandelingen in wélbepaalde richtingen, conditioneer ik het lichaam op subtiele wijze naar nieuw maar eigen evenwicht. Telkens wordt een plan gevolgd en geëvalueerd.
  • Vitaliteit: ieder levend organisme bezit een eigen energie. Het is niet de som van weefselcellen maar het samenspel, de coördinatie, coöperatie en correlatie van deze structuren die de totale vitaliteit van een lichaam bepaalt.