verloop in de praktijk

U kan steeds afspraak maken voor osteopatische verzorging!

Vijf basisregels voor een veilig verloop

1. Voldoende voorbereiding.

De praktijkorganisatie, hygiënische maatregelen, voorraden beschermmateriaal, maar ook informatieverstrekking wordt aan de patiënt overgemaakt wat betreft de nieuwe werkvorm (mondeling,via website, info praktijkingang). Enkele concrete zaken: breng zelf uw mondmasker en badhanddoek mee. Er wordt bij voorkeur geen begeleider gewenst.

2. Voldoende tijd per patiënt

Er wordt voldoende tijd per afspraak gemaakt, en buffers tussen de geplande afspraken gepland.

3. Organisatie van de wachtzaal.

Het wachtzaaltje is zodanig klein dat er maar één patiënt(e) wordt geduld. Dit om minimaal 1,5 meter te kunnen respecteren.  Aan de patiënt(e) wordt gevraagd om binnen de praktijk een vers mondmasker te dragen, (liefst van thuis meegebracht of aangeboden door mij), om de handen te ontsmetten met alcoholgel of met water en zeep grondig te wassen. Er zal geen wachtzaal-lectuur aangeboden worden.

4. Bescherm jezelf tijdens de consultatie.

Draag altijd een chirurgisch masker. Na elke consultatie was je de handen met zeep of desinfecteer je met alcoholgel. De praktijkvloer, behandeltafel, deurklinken, leuningen van stoelen etc. worden dagelijks gedesinfecteerd.

5. Regelmatig wordt de praktijk grondig gepoetst en tijdig verlucht.

2219

2.219 thoughts on “verloop in de praktijk