De vierde golf !

Voor ons beroep is er momenteel geen verplichte beperking of sluiting vanwege de overheid. Gezien wij deel uit maken van de eerste lijnzorg is het onze opdracht om de patiënten te blijven helpen en dit deels ook om de druk op de ziekenhuizen mee te helpen dragen. Alle beetjes kunnen helpen! Omdat er tot nog toe geen enkel wetenschappelijk bewijs […]

nieuws

Vernieuwde website beroepsvereniging! http://osteopathie.be Nieuw tarief Vanaf 1 oktober 2020 wordt het honorarium  €60,-  Verantwoord blijven werken Maatregelen zijn er, het virus is nog aanwezig, en nog lang. Daarom blijf ik op hygiënisch verantwoorde wijze werken. Als u ook nog even wil meewerken, dan gaat ook deze virusgolf overwonnen kunnen worden. kom niet té vroeg, en mogelijks alleen. breng steeds […]

nieuwe normen !

   Vanwege het COVID-19 van de groep corona-virussen,  heeft de Federale overheid strenge maatregelen genomen. Dit om de ketting van besmetting te vertragen. De praktijk osteopathie werd langzaam opgestart van 11/05/2020 . Dit wil zeggen dat mits extra maatregelen iedereen terug een afspraak kan maken. Na telefonisch-/e-mail-/of sms-contact kan er u een afspraak gegeven worden.  03-685 27 38 Daar ik werk patiënt […]

verloop in de praktijk

U kan steeds afspraak maken voor osteopatische verzorging! Vijf basisregels voor een veilig verloop 1. Voldoende voorbereiding. De praktijkorganisatie, hygiënische maatregelen, voorraden beschermmateriaal, maar ook informatieverstrekking wordt aan de patiënt overgemaakt wat betreft de nieuwe werkvorm (mondeling,via website, info praktijkingang). Enkele concrete zaken: breng zelf uw mondmasker en badhanddoek mee. Er wordt bij voorkeur geen begeleider gewenst. 2. Voldoende tijd […]